EFRE-Logo

SNPL Programmlogo

Projekt LOG-IN

LOG-IN (pełny tytuł: Wspólne działania szkoleniowe z zakresu zastosowania nowych mediów i technologii w nauczaniu języków obcych ukierunkowane na tworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych) to niemiecko-polski projekt transgraniczny realizowany od kwietnia 2012 do grudnia 2014 w ramach Operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Saksonia-Polska 2007 – 2013 (SN-PL). Partnerem wiodącym jest Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH w Dreźnie (Ośrodek Kształcenia Saksońskiej Gospodarki), partnerami projektu są Multimedialne Centrum Językowe przy Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz Euro Szkoła Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
 

(Kopie 2)

 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
EFRE-Logo
 
 
SNPL-Logo