EFRE-Logo

SNPL Programmlogo

Oferta

1. Szkolenia


Szkolenia dla nauczycieli języków obcych z zastosowania nowych mediów i narzędzi e-learningowych na zajęciach językowych:
  • 6 sześciotygodniowych szkoleń on-line ze szkoleniami inauguracyjnymi w Zgorzelcu, Jeleniej Górze, Görlitz, Budziszynie (Bautzen) i Dreźnie
  • od października 2012 do września 2013

2. Internetowa baza materiałów


Internetowa baza multimedialnych materiałów do nauki języka niemieckiego i polskiego umożliwiająca:
  • komponowanie własnych kursów z gotowych materiałów wielokrotnego użytku (tzw. learning objects)
  • opracowywanie własnych materiałów, np. interaktywnych ćwiczeń
  • wyszukiwanie materiałów przy pomocy katalogu kryteriów (wyszukiwarki)

Ponadto otrzymają Państwo:


- intensywne wsparcie merytoryczne i techniczne:
  • przy komponowaniu własnych kursów z materiałów dostępnych w internetowej bazie danych
  • przy tworzeniu własnych materiałów w internetowej bazie danych
  • przy integrowaniu kursów na platformie edukacyjnej Moodle
  • przy korzystaniu z narzędzi e-learningowych na zajęciach językowych

- certyfikat uczestnictwa w szkoleniach
- możliwość inspirujących transgranicznych spotkań z innymi nauczycielami