EFRE-Logo

SNPL Programmlogo

Cele projektu

Grupa docelowa:


  • nauczyciele języków obcych w polsko-saksońskim obszarze przygranicznym

Nasze cele:


 
  • zachęcenie nauczycieli języków obcych do wykorzystania nowych mediów i narzędzi e-learningowych na zajęciach językowych
  • opracowanie multimedialnych materiałów do nauki języka niemieckiego i polskiego
  • poprawienie poziomu znajomości języków obcych osób w regionie przygranicznym
  • umożliwienie nauczycielom języków obcych w saksońskim i polskim regionie przygranicznym nawiązanie kontaktów i zachęcenie do wymiany doświadczeń