EFRE-Logo

SNPL Programmlogo

Projekt LOG-IN


Kim jesteśmy?


Jesteśmy trzema instytucjami partnerskimi: Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH (Ośrodek Kształcenia Saksońskiej Gospodarki), Multimedialne Centrum Językowe przy Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie i Euro Szkoła Sp. z o. o. Zgorzelec.

Jakie są nasze cele?


Chcemy podnieść kompetencje medialne i dydaktyczne u nauczycieli języków obcych w saksońskim i polskim regionie przygranicznym, które umożliwią im zastosowanie nowych mediów i technologii na zajęciach językowych. Ponadto chcemy opracować multimedialne materiały edukacyjne wielokrotnego użytku (tzw. learning objects) do nauki języka niemieckiego i polskiego przy pomocy internetowej bazy danych, a następnie udostępnić ją wszystkim nauczycielom języków obcych.

Jak zamierzamy je osiągnąć?


Zamierzamy przeprowadzić szereg modułowych szkoleń dla nauczycieli języków obcych z zakresu zastosowania nowych mediów i technologii na zajęciach językowych ukierunkowanego na rozwój poszczególnych sprawności językowych. Równocześnie planujemy rozbudowę bazy danych obiektów oraz opracowanie multimedialnych materiałów do nauki języka niemieckiego i polskiego (ok. 300 jednostek dydaktycznych tzw. learning objects).
Realizację celów ułatwi nam długoletnie doświadczenie w dziedzinie e-learningu języków obcych oraz doskonalenia nauczycieli i kształcenia dorosłych.