EFRE-Logo

SNPL Programmlogo

Kursy online języka niemieckiego i polskiego

W ramach tzw. fazy wdrożeniowej oferujemy w 2014r. 6 bezpłatnych kursów pilotażowych języka niemieckiego i polskiego:

  • dwutygodniowy intensywny kurs online języka niemieckiego na poziomie A1 (03.03.2014 – 16.03.2014)

Zaproszenie
  • dwutygodniowy intensywny kurs online języka niemieckiego na poziomie B1 (03.03.2014 – 16.03.2014)

Zaproszenie
  • dwutygodniowy intensywny kurs online języka polskiego na poziomie A1 (31.03.2014 – 12.04.2014)

Zaproszenie
  • dwutygodniowy intensywny kurs online języka niemieckiego na poziomie A2 (22.09.2014 – 05.10.2014)
  • dwutygodniowy intensywny kurs online języka niemieckiego na poziomie B1 (22.09.2014 – 05.10.2014)
  • dwutygodniowy intensywny kurs online języka polskiego na poziomie A1 (06.10.2014 – 19.10.2014)

Formularz zgłoszeniowy
 
W kursach języka niemieckiego mogą uczestniczyć osoby (młodzież od 16 roku życia i dorośli) z polskiego obszaru wsparcia, w kursach języka polskiego - osoby z niemieckiego obszaru wsparcia. W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o dostarczenie pisemnej zgody na udział od rodziców / opiekunów.
 
Kursy odbędą się na platformie e-learningowej Moodle (http://moodle.log-in-projekt.eu/) i zostaną poprowadzone przez doświadczonych nauczycieli języka niemieckiego i polskiego.
 
Każdy kurs oferuje materiał obejmujący 28 godzin lekcyjnych.
 
Materiały / Zadania to:
  • zestawy materiałów interaktywnych (użytkownik pracuje samodzielnie/indywidualnie i otrzymuje feedback od programu)
  • zadania do wykonania przy pomocy zasobów platformy moodle takich jak forum czy wiki - zadania te są wykonywane częściowo wspólnie z innymi kursantami - tutaj chodzi o współpracę i komunikację
  • zadania do wykonania przy pomocy wybranych narzędzi web2.0 takich jak narzędzia do nagrywania dźwięku, programy do tworzenia fiszek online, chmur wyrazowych itp.

Na wykonanie zadań należy przeznaczyć ok. 2 godzin lekcyjnych dziennie. Codzienny intensywny kontakt z nauczycielem jest zagwarantowany!
 
Formularz zgłoszeniowy