EFRE-Logo

SNPL Programmlogo

Obiekty multimedialne

Co to jest obiekt multimedialny?


Obiekty multimedialne (niem. Lernobjekte, ang. Learning objects) to najmniejsze jednostki dydaktyczne, które:
 • Są od siebie niezależne
 • Można wykorzystać w różnych kontekstach dydaktycznych i technicznych
 • Można ze sobą łączyć w sekcje, np. lekcje lub kursy
 • Są szczegółowo opisane przy pomocy metadanych (kategorii opisu)
 • Są dostępne na platformach e-learningowych, np. Moodle lub w systemach zarządzania treścią, np. Joomla

Obiektem multimedialnym może być:
 • Tekst, np. dialog, wiersz, podanie o pracę, ogłoszenie, karta dań, zawierający wskazówki dydaktyczne dla nauczyciela i ucznia takie jak polecenie lub pytania do tekstu
 • Obraz wraz ze wskazówkami dydaktycznymi dla nauczyciela i ucznia takimi jak polecenie lub pytania
 • Plik audio lub wideo wraz ze wskazówkami dydaktycznymi dla nauczyciela i ucznia takimi jak polecenie lub pytania
 • Ćwiczenie wraz ze wskazówkami dydaktycznymi dla nauczyciela i ucznia takimi jak polecenie

W ramach projektu LOG-IN planujemy opracować:
 • 300 obiektów do nauki j. niemieckiego jako obcego: 100 dla poziomu A1, 100 dla poziomu A2, 50 dla poziomu B1 i 50 dla poziomu B2
 • 100 obiektów do nauki j. polskiego jako obcego dla poziomów A1 i A2

Ponadto chcemy zaktualizować już opracowane obiekty do nauki j. polskiego, które znajdują się w bazie danych.
Obiekty multimedialne zostaną opracowane bezpośrednio w bazie danych.
 • Baza danych